Chính sách cookie

1. Chính sách cookie

Công ty TNHH KACHIAL (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") quản lý và điều hành trang web (sau đây gọi là "trang web này") và tất cả người dùng của trang web này (sau đây gọi là "khách hàng") Chúng tôi có thể sử dụng cookie (sau đây gọi là "cookie") để tăng cường thông tin và dịch vụ được cung cấp và để tạo thuận lợi cho việc sử dụng trang web này.

Chính sách Cookie này áp dụng cho khách hàng của Trang web này.Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie, bạn có thể tắt cookie được sử dụng trên trang web này thông qua cài đặt trình duyệt.Khi bạn sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách cookie này.Do đó, nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie hoặc chính sách cookie này, vui lòng tắt cookie hoặc không sử dụng trang web này.Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web này.

Các loại cookie được sử dụng trên Trang web và cách bạn có thể đặt chúng được mô tả trong Chính sách cookie này.

2. Mối quan hệ với Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng

Liên quan đến chính sách cookie này, chúng tôi đã thiết lập một chính sách bảo mật riêng liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và một điều khoản sử dụng riêng liên quan đến việc sử dụng trang web này.Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của trang web này.

3. Cookie là gì?

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được ghi vào đĩa cứng của khách truy cập trang web khi họ truy cập trang web và được sử dụng để nhận dạng các trang, v.v. đã truy cập.Thông tin cookie được trao đổi giữa trang web và trình duyệt của khách truy cập.Ví dụ, bằng cách sử dụng cookie, chúng tôi có thể theo dõi các giao dịch mua trước đây và chi tiết tài khoản của bạn để chúng tôi có thể điều chỉnh các dịch vụ của mình theo sở thích của bạn trên trang web.Nó cũng có thể được sử dụng để theo dõi việc sử dụng trang web và cho quảng cáo mục tiêu.

4. Cookie được sử dụng trên trang web này

Các loại cookie sau đây được sử dụng trên trang web này.

  • Cookie thiết yếu
    Cookie thiết yếu là các cookie cần thiết cho việc sử dụng Trang web và các chức năng được cung cấp trên Trang web và được sử dụng để đảm bảo hoạt động tối ưu của Trang web.
  • Cookie hiệu suất
    Cookie hiệu suất chủ yếu thu thập thông tin về cách Trang web được sử dụng. Những cookie này được sử dụng để cải thiện hiệu suất của Trang web bằng cách hiểu các trang bạn truy cập và thời gian dành cho Trang web, cũng như thông tin liên lạc của bạn với Trang web, chẳng hạn như liệu bạn có gặp phải thông báo lỗi hoặc sự cố khác hay không.Trang web này sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như Google Analytics và sử dụng các cookie này để phân tích thống kê dữ liệu về trạng thái sử dụng của khách hàng ẩn danh (trạng thái truy cập, v.v.).Vui lòng tham khảo trang trợ giúp Google Analytics để biết thông tin về cách Google Analytics xử lý dữ liệu.

5. Cài đặt cookie của khách hàng

  1. Trang web này cung cấp một tính năng cho phép khách hàng đặt tùy chọn của riêng họ để cho phép hoặc không cho phép cookie dựa trên sự đồng ý của họ.Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần "Cài đặt cookie chi tiết" ở cuối trang web này.
  2. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bằng cách cho phép hoặc tắt cookie trong trình duyệt của mình.Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi thiết bị của mình thông qua trình duyệt. Vui lòng tham khảo menu trợ giúp của trình duyệt để biết thêm hướng dẫn chi tiết về cách cấu hình các cài đặt này.

    [Cách thiết lập trong từng trình duyệt (ví dụ)]

Bạn có thể tắt cookie được sử dụng trên trang web này bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt được mô tả ở trên. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web này. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ ảnh hưởng nào do thay đổi cài đặt của khách hàng, trừ khi những thay đổi đó là cố ý hoặc do sơ suất của Công ty chúng tôi.

6. Thay đổi đối với Chính sách Cookie này

Công ty có thể thay đổi tất cả hoặc một phần Chính sách Cookie này. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tuân thủ luật pháp, chẳng hạn như đăng các thay đổi trên trang web này.Xin hết