Công ty vận hành

Tên công ty
Tập đoàn Kachial
CEO
Koichiro Takahashi
Ngày thành lập
Ngày 9 tháng 4 năm 1975
Địa chỉ trụ sở chính
Tòa nhà Trung tâm Shinjuku 38F, 1-25-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Đăng ký và Giấy phép
Công ty được chỉ định quản lý nhà cho thuê cao cấp được chỉ định Chính quyền thành phố Tokyo Số chỉ định: 93-6-014
Giấy phép kinh doanh giao dịch bất động sản Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch (10) Số 3182
Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch (02) Số 002904
Tổ chức trực thuộc
Hiệp hội bảo lãnh giao dịch bất động sản quốc gia
Hiệp hội giao dịch bất động sản Tokyo
Hiệp hội quản lý nhà cho thuê Nhật Bản
Hiệp hội kinh doanh quản lý cho thuê quốc gia
Hiệp hội bảo hiểm y tế ngành bất động sản Tokyo
Website
https://kachial.com/about/company/
Nếu có câu hỏi gì liên quan đến website,
hãy bấm vào đây