Hướng dẫn chế độ bồi thường cho người thuê nhà (Bảo hiểm toàn diện cho cư dân của nhà cho thuê).

Bồi thường cho đồ gia dụng có giá trị.

1 Bồi thường thiệt hại do tai nạn

* Thiệt hại đối với đồ gia dụng sẽ được thanh toán theo giá trị thay thế

Hoả hoạn

Bồi thường thiệt hại hỏa hoạn do sơ ý, cháy lan gây ra.

Sét đánh

Bồi thường thiệt hại do sét đánh

Vỡ/Nổ

Bồi thường thiệt hại do cháy nổ do rò rỉ ga

Thảm họa gió, thảm họa mưa đá, thảm họa tuyết

Bồi thường thiệt hại do bão, v.v.

Thảm hoạ lũ lụt

Bồi thường thiệt hại do ngập trên mặt sàn hoặc ngập trên 45 cm so với mặt đất, v.v.

Thiệt hại do tràn nước

Bồi thường thiệt hại ẩm ướt do sự cố phát sinh với các thiết bị cấp thoát nước chẳng hạn như ống dẫn nước, ống thoát nước

Trộm cắp

Bồi thường thiệt hại do mất cắp đồ gia dụng.

Hư hỏng, bị bẩn , vv

Bồi thường thiệt hại do sự cố bất ngờ và không lường trước được, chẳng hạn như bị hỏng đồ đạc gia dụng do tai nạn

2 Bồi thường các chi phí liên quan đến sự cố

Tổng chi phí khi gặp sự cố.

Bồi thường cho các chi phí tạm thời phát sinh trong trường hợp xảy ra sự cố.

Chi phí động đất và hỏa hoạn.

Bồi thường cho các chi phí tạm thời phát sinh trong trường hợp tòa nhà chứa đồ gia dụng trong nhà bị cháy một phần hoặc hoàn toàn Hỏa hoạn do động đất, phun trào hoặc sóng thần gây ra (khác với bảo hiểm động đất) )

Chí phí thăm hỏi cho bên thứ ba do hoả hoạn sơ xuất

Bồi thường cho các chi phí như tiền chia buồn được trả trong trường hợp tài sản của bên thứ ba bị hư hại do hỏa hoạn, vỡ hoặc nổ xảy ra trong tòa nhà chứa đồ gia dụng hoặc đồ gia dụng

Chi phí thay khóa cửa

Bồi thường cho các chi phí cần thiết để thay thế ổ khóa cửa trong trường hợp chìa khóa cửa tòa nhà bị đánh cắp ở Nhật Bản

Chi phí sửa chữa nhà thuê

Nếu thiệt hại xảy ra đối với ngôi nhà thuê do sự cố được bảo hiểm chi trả, dựa trên hợp đồng với chủ nhà, nếu thực tế bạn sửa chữa một cách khẩn cấp bằng chi phí của mình, chúng tôi sẽ thanh toán chi phí sửa chữa đó (tối đa 3 triệu yên)※1※2
*1 Trong trường hợp thiệt hại do sự cố chẳng hạn như hỏng hoặc vết bẩn thì chúng tôi sẽ thanh toán số tiền sau khi đã trừ đi khoản khấu trừ 10.000 yên cho mỗi sự số.
*2 Không bao gồm các trường hợp không thể thanh toán bảo hiểm theo quy định và thanh toán được thực hiện bởi bảo hiểm bồi thường thuê nhà.

Bồi thường sự cố trong sinh hoạt hàng ngày
Có thể sử dụng dịch vụ đàm phán dàn xếp (chỉ trong nước)

Tiền bảo hiểm bồi thường cá nhân

Chúng tôi sẽ bồi thường cho các trường hợp sau . Người được bảo hiểm*1 sở hữu, sử dụng hoặc quản lý ngôi nhà*2 được sử dụng để cư trú bởi người được bảo hiểm có tên ở Nhật Bản hoặc nước ngoài, trong trường hợp chịu trách nhiệm bồi thường do gây thiệt hại, thương vong cho người khác bởi sự cố ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người được bảo hiểm, hoặc trường hợp chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mang tính pháp lý về những thiệt hại do không thể vận hạnh tàu v.v. ghi chú *3 ở trên nước Nhật bản.
*1 Những người được bảo hiểm bồi thường cá nhân (những người thuộc đối tượng nhận bồi thường) như sau.
① Người đứng tên bảo hiểm ② Vợ/chồng của người đứng tên bảo hiểm ③ Người thân sống chung với người đứng tên bảo hiểm hoặc của chồng/vợ của người đứng tên bảo hiểm ④ Con chưa kết hôn(Có nghĩa là không có tiền sử kết hôn) sống riêng của người đứng tên bảo hiểm ⑤ Người sống chung với người đứng tên bảo hiểm ngoài ① đến ④ ở trên (giới hạn ở người thuê nhà và người sống chung của tòa nhà hoặc toà nhà được liệt kê trong đơn đăng ký, ngoại trừ pháp lý công ty) ⑥ Nếu trong những trường hợp từ ① đến ⑤ ở trên không có khả năng chịu trách nhiệm thì người có thẩm quyền là cha mẹ, người có nghĩa vụ pháp lý khác giám sát và người giám sát thay mặt cho người có nghĩa vụ giám sát (giới hạn ở người thân của người không có khả năng chịu trách nhiệm . )
*2 Đề cập đến tòa nhà được sử dụng làm nơi cư trú của người đứng tên bảo hiểm và tòa nhà được nêu trong mẫu đơn đăng ký.
*3 Tàu hoả, tàu điện, tàu chạy bằng dầu diesel, tàu monorail, tàu chạy cáp treo, cáp treo có ghế (không bao gồm những loại được sử dụng tại các công viên giải trí như tàu lượn siêu tốc).

Bồi thường sự cố.. vv cho bên cho thuê
Có thể sử dụng dịch vụ đàm phán dàn xếp (chỉ trong nước)

Tiền bảo hiểm bồi thường cho nhà thuê

Bồi thường thiệt hại khi người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại đối với chủ cho thuê bị hư hỏng do tai nạn bất ngờ, không lường trước được mà người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm.※

* Trong trường hợp thiệt hại do hư hỏng hoặc bị bẩn..vv, thì chúng tôi sẽ thanh toán số tiền sau khi đã trừ đi khoản khấu trừ 10.000 yên cho mỗi sự số.

Giải thích về chí phí bảo hiểm, tiền được bảo hiểm chi trả.

1 Nội dung bồi thường của điều khoản bảo hiểm tiêu chuẩn

  Các trường hợp được bảo hiểm chi trả Tính tiền bảo hiểm chi trả Các trường hợp chính không được thanh toán tiền bảo hiểm
Tiền bảo hiểm thiệt hại (1)Hoả hoạn, Sét đánh, Vỡ, Nổ Số tiền thiệt hại *1 - Số tiền khấu trừ *2 [Giới hạn số tiền bảo hiểm đồ đạc trong nhà*3]
[Giới hạn số tiền bảo hiểm đồ đạc trong nhà*3]
1.Trường hợp bị cháy, bị cuốn trôi, bị hư hỏng [Bao gồm cả trường hợp bị hư hỏng, bị làm bẩn do trộm cắp]
Mức độ hư hỏng = chi phí sửa chữa (Chú thích 2)
2.Trong trường hợp bị trộm cắp [các trường hợp khác ngoài (2) của trường hợp (5)]
Mức độ thiệt hại = chi phí thay thế
3.Trong trường hợp mất cắp tiền, séc, tem bưu chính, vé tàu,xe , v.v.,
Số tiền thiệt hại = giá trị của tiền bị đánh cắp, séc, tem bưu chính, vé tàu, xe v.v.
Giới hạn ở mức 300.000 yên cho mỗi địa điểm cho mỗi vụ tai nạn
4.Trường hợp bị trộm cắp chứng từ gửi tiền tiết kiệm
Số tiền thiệt hại = Số tiền bị rút từ tài khoản tiết kiệm bằng chứng từ tiền gửi tiết kiệm khi bị trộm cắp
[Giới hạn ở mức 3 triệu yên hoặc giới hạn là số tiền thấp hơn bất kỳ của số tiền bảo hiểm đồ gia dụng cho mỗi địa điểm mỗi vụ tai nạn]
※1 Trong trường hợp đối tượng được bảo hiểm bị thiệt hại là kim loại quý, đồ trang sức, tranh vẽ, thư pháp, đồ cổ, tác phẩm điêu khắc hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác, số tiền bảo hiểm thiệt hại phải trả sẽ giới hạn ở mức 300.000 yên cho mỗi bộ hoặc mỗi món đồ.
※2 Số tiền khấu trừ là 10.000 yên cho mỗi sự cố chỉ trong trường hợp sự cố (6).
※3 Trong trường hợp (6) , giới hạn là 500.000 yên cho mỗi tai nạn.
Ngoài các trường hợp không thể thanh toán tiền bảo hiểm chung cho tất cả các mục bồi thường được mô tả ở mục 2 dưới đây, cũng không thể thanh toán tiền bảo hiểm cho các trường hợp sau đây.
<Các hạng mục chung từ (1) đến (6)>
Thiệt hại phát sinh do các nguyên nhân sau
①Thiệt hại do người được giao quản lý, sử dụng đối tượng bảo hiểm hoặc người thân sống chung với người tham gia bảo hiểm cố ý gây ra ②Hao mòn tự nhiên, hư hỏng, bạc màu, thay đổi chất lượng, rỉ sét, nấm mốc, bong tróc da, lên men,sốt tự phát hoặc bị chuột cắn, sâu bọ ăn… thuộc phạm vi đối tượng của bảo hiểm ③Các vết trầy xước, trầy xước, bong tróc sơn, biến dạng, lệch, lõm và các hư hỏng hoặc vết bẩn bên ngoài khác thường có thể xảy ra trong quá trình sử dụng hoặc quản lý bình thường đối tượng bảo hiểm,thiệt hại không làm mất mát hoặc suy giảm chức năng của đối tượng bảo hiểm đó đối với từng đối tượng bảo hiểm ④Bị thấm hoặc bị xâm nhập của gió, mưa, tuyết, mưa đá, bụi, v.v. ⑤Làm mất hoặc thất lạc tài sản được bảo hiểm chi trả ⑥Thiệt hại xảy ra trong khi đồ gia dụng được bảo hiểm ở bên ngoài khu vực thuê, v.v.
<Các mục dành riêng cho sự cố (6)>
①Tịch thu, thu hồi, thực thi công quyền ②Làm việc cẩu thả, kỹ thuật kém ③Các sự cố về điện hoặc máy móc bất ngờ không lường trước và đột ngột không do các sự cố bên ngoài trực tiếp gây ra ④Lừa đảo・Tham ô ⑤Lún đất, lồi lên, di chuyển, chấn động, v.v. ⑥Thiệt hại đơn lập gây ra cho bóng đèn, ống tia âm cực và các sản phẩm dạng ống khác ⑦Đứt dây nhạc cụ, hỏng bộ gõ , thay đổi âm sắc, chất lượng âm thanh ⑧Thiệt hại do hỏng kính đeo mắt, kính áp tròng, máy trợ thính, răng giả, chân tay giả, v.v. ⑨Thiệt hại gây ra cho tàu, máy bay, v.v. ⑩Thiệt hại gây ra cho máy bay không người lái, điều khiển vô tuyến, điện thoại di động, v.v.
(2)Thảm họa gió, thảm họa mưa đá, thảm họa tuyết
(3)Thảm hoạ lũ lụt ①Trường hợp xảy ra thiệt hại trên 30% giá trị thay thế trở lên của đồ gia dụng thuộc đối tượng của bảo hiểm.
②Trường hợp xảy ra thiệt hại đối với tài sản thuộc đối tượng của bảo hiểm do lũ lụt cao hơn mặt sàn (Lưu ý 1) hoặc lũ lụt cao hơn 45 cm so với mặt đất trong tòa nhà chứa tài sản được bảo hiểm
(4)Thiệt hại do tràn nước Đề cập đến thiệt hại tràn nước bởi rò rỉ nước hoặc xả nước, v.v. do hư hỏng hoặc tắc nghẽn thiết bị cấp thoát nước, hoặc rò rỉ nước, xả nước, v.v. xảy ra trong phòng sở hữu của người ở không phải là người tham gia bảo hiểm.
(5)Trộm cắp ①Bị trộm cắp đồ gia dụng
②Bị trộm cắp tiền, tem, tem bưu chính, vé tàu,xe , v.v., và chứng chỉ tiền gửi hoặc tiết kiệm
(6)Hư hỏng, bị bẩn,vv.. Sự cố bất ngờ không lường trước được.
Chi phí yêu cầu bảo hiểm Bảo hiểm chi phí khi gặp sự cố Trường hợp được thanh toán bồi thường bảo hiểm thiệt hại do các sự cố từ (1) đến (6) nêu trên Tiền bảo hiểm thiệt hại x 10% Ngoài ra các trường hợp không thể thanh toán tiền bảo hiểm cho tất cả các mục bồi thường chung được mô tả ở mục 2 dưới đây, các trường hợp sau đây cũng không thể thanh toán tiền bảo hiểm.


Các trường hợp như không được thanh toán bồi thường thiệt hại bảo hiểm vv..


・Chi phí phát sinh do hư hỏng do khiếm khuyết của nhà thuê
・Chi phí phát sinh do hư hỏng hoặc bị bẩn bên ngoài
Bảo hiểm chi phí khi gặp sự cố Khi tòa nhà chứa đồ gia dụng thuộc phạm vi bảo hiểm bị cháy hơn một nửa hoặc hoàn toàn do hỏa hoạn trực tiếp do động đất, phun trào núi lửa hoặc sóng thần gây ra. Số tiền bảo hiểm đồ gia dụng x 5%
Bảo hiểm chi phí thăm hỏi do hoả hoạn sơ xuất Khi tài sản của bên thứ ba bị hư hỏng do hỏa hoạn, vỡ hoặc nổ xảy ra đối với đồ gia dụng hoặc tòa nhà chứa đồ gia dụng và các chi phí như tiền thăm hỏi được thanh toán. Chi phí thực tế như tiền thăm hỏi do người được bảo hiểm chi trả (tối đa 300.000 yên/hộ gia đình gặp thiên tai, tối đa 30% số tiền bảo hiểm thiệt hại cho mỗi sự cố)
Bảo hiểm chi phí thay thế khóa cửa Tại Nhật Bản, nếu chìa khóa của tòa nhà được liệt kê trong mẫu đơn đăng ký bị đánh cắp thì sẽ phải trả các chi phí cần thiết để thay thế khóa cửa Chi phí thực tế (tối đa 30.000 yên cho mỗi tai nạn)
Bảo hiểm chi phí sửa chữa nhà thuê Trong trường hợp nhà cho thuê bị hư hại do tai nạn bất ngờ và không lường trước được, bên được bảo hiểm phải tự sửa chữa bằng chi phí của mình dựa trên hợp đồng với chủ nhà Đối với trường hợp (1) đến (5) ở trên: Chi phí thực tế
Trong trường hợp (6) ở trên: Chi phí thực tế - tiền khấu trừ (10.000 yên)
(Trong cả hai trường hợp , tối đa ¥3,000,000 mỗi sự cố)
Bảo hiểm bồi thường cá nhân (Lưu ý3) Chúng tôi sẽ bồi thường cho các trường hợp sau . Người được bảo hiểm*1 sở hữu, sử dụng hoặc quản lý ngôi nhà*2 được sử dụng để cư trú bởi người được bảo hiểm có tên ở Nhật Bản hoặc nước ngoài, trong trường hợp chịu trách nhiệm bồi thường do gây thiệt hại, thương vong cho người khác bởi sự cố ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người được bảo hiểm, hoặc trường hợp chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mang tính pháp lý về những thiệt hại do không thể vận hạnh tàu v.v. ghi chú *3 ở trên nước Nhật bản.
※1 Nơi cư trú có nghĩa là tòa nhà được sử dụng làm nơi cư trú của người đứng tên bảo hiểm và tòa nhà được viết trong Đơn đăng ký tham gia bảo hiểm.
※2 Người được bảo hiểm bồi thường cá nhân là những đối tượng sau đây.
  ①Vợ/chồng của người đứng tên bảo hiểm②Người thân sống cùng với người đứng tên bảo hiểm hoặc vợ/chồng của người đó④Con chưa kết hôn,sống riêng (chưa từng kết hôn từ trước đây) của người đứng tên bảo hiểm hoặc vợ / chồng người đó⑤Người sống chung với người đứng tên bảo hiểm ngoài mục ① đến ④ ở trên (chỉ người thuê nhà và người sống chung theo hợp đồng cho thuê tòa nhà hoặc toà nhà được ghi trong đơn đăng ký, ngoại trừ pháp nhân công ty)⑥Nếu một trong những người từ ① đến ⑤ ở trên là người không có khả năng chịu trách nhiệm thì người có quyền là cha mẹ, người có nghĩa vụ giám sát theo luật định khác và người giám sát thay cho người có nghĩa vụ giám sát (chỉ giới hạn đối với người thân của người không có năng lực trách nhiệm).
Tiền bồi thường thiệt hại
(tối đa số tiền bảo hiểm bồi thường cá nhân ghi trong đơn đăng ký bảo hiểm cho mỗi sự cố)
Ngoài ra các trường hợp không thể trả tiền bảo hiểm cho các hạng mục đền bù ở mục 2 dưới đây, còn không thể trả tiền bảo hiểm cho những thiệt hại do các nguyên nhân sau.

・Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người thân sống cùng
・Trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nghiệp vụ
・Cho thuê thiết bị, xe golf tại sân golf, v.v.
・Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây thiệt hại đối với tài sản được ủy thác cho bạn từ người khác
・Trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại phát sinh từ quyền sở hữu, sử dụng hoặc quản lý tàu, vũ khí, ô tô (loại trừ xe golf) v.v.
Bảo hiểm bồi thường thuê nhà (Lưu ý3) Khi nhà cho thuê bị hư hỏng do tai nạn bất ngờ và không lường trước được mà người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm và Khi người được bảo hiểm* bị thiệt hại do phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trên pháp lý đối với bên chủ cho thuê nhà.
Những người được bảo hiểm bồi thường thuê nhà là những đối tượng sau.
①Những người được bảo hiểm bồi thường thuê nhà như sau②Người thân của người đứng tên bảo hiểm③Người sống cùng với người đứng tên bảo hiểm (giới hạn ở người thuê nhà và một người sống cùng nhau theo hợp đồng thuê tòa nhà hoặc đơn vị nhà ở được mô tả trong đơn đăng ký, nhưng không bao gồm pháp nhân công ty )④Nếu một trong những người từ ① đến ③ ở trên là người không có khả năng chịu trách nhiệm thì người có quyền là cha mẹ, người có nghĩa vụ giám sát theo luật định khác và người giám sát thay cho người có nghĩa vụ giám sát (giới hạn đối với người thân của người không có năng lực trách nhiệm).Người sống cùng với người đứng tên bảo hiểm (giới hạn ở người thuê nhà và một người sống cùng nhau theo hợp đồng thuê tòa nhà hoặc đơn vị nhà ở được mô tả trong đơn đăng ký, nhưng không bao gồm pháp nhân công ty ).Tuy nhiên, chỉ những tai nạn liên quan đến người mất năng lực như vậy mới được bảo hiểm.
(Lưu ý) Trường hợp nhà thuê có phát sinh hợp đồng cho thuê lại thì người được bảo hiểm từ mục ① đến mục ③ nêu trên bao gồm cả bên cho thuê lại hoặc bên thuê lại.
trong trường hợp từ (1) đến (5) nêu trên
Tiền bồi thường thiệt hại

Trường hợp (6) ở trên
Thiệt hại - số tiền khấu trừ (10.000 yên)

(Trong cả hai trường hợp, số tiền bảo hiểm bồi thường thuê nhà tối đa cho mỗi tai nạn là số tiền ghi trên mẫu đơn đăng ký.)
Ngoài ra các trường hợp không thể trả tiền bảo hiểm cho các hạng mục đền bù ở mục 2 dưới đây, còn không thể trả tiền bảo hiểm cho những thiệt hại do các nguyên nhân sau.

・Thiệt hại do khiếm khuyết, tịch thu nhà, sung công, hao mòn tự nhiên, v.v. đối với nhà thuê
・Thiệt hại do gió, mưa, tuyết, mưa đá, bụi thổi hoặc rò rỉ v.v.

(Lưu ý 1) Đề cập đến lũ lụt vượt quá sàn của khu dân cư (sàn tatami hoặc ván sàn, không bao gồm sàn đất và sàn tataki).
(Lưu ý 2) Đề cập đến mức chi phí sửa chữa hoặc thay thế thấp hơn cần thiết để khôi phục lại chất lượng, mục đích, quy mô, kiểu dáng và công suất về trạng thái cũ.( Đối với trường hợp không khôi phục thì chi phí được coi là cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế thấp hơn cho bất kỳ chi phí nào )Chi phí sửa chữa bao gồm chi phí thu dọn các hạng mục còn sót lại, chi phí điều tra nguyên nhân, chi phí điều tra mức độ hư hỏng, chi phí kiểm tra/điều chỉnh/thử nghiệm, chi phí sửa chữa tạm thời, chi phí thuê/lắp đặt/dỡ bỏ các giải pháp thay thế bao gồm cả đất đai, không bao gồm tiền công phụ cấp.
Ngoài ra, khi có dư lượng phát sinh do sửa chữa thì sẽ khấu trừ với giá trị tương ứng đó.
(Lưu ý 3) Có thể sử dụng dịch vụ thương lượng dàn xếp.Tuy nhiên, dịch vụ thương lượng dàn xếp không áp dụng cho bảo hiểm bồi thường cá nhân nếu vụ kiện liên quan đến sự cố xảy ra bên ngoài Nhật Bản hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại được đệ trình lên tòa án bên ngoài Nhật Bản.Đối với bảo hiểm bồi thường nhà cho thuê, nếu trong trường hợp vụ kiện về yêu cầu bồi thường thiệt hại ở toàn án nước ngoài , thì nó sẽ không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ thương lượng, đàm phán.

2 Các trường hợp không thể thanh toán bảo hiểm cho các hạng mục bồi thường chung.

Xin lưu ý rằng không thể được thanh toán bảo hiểm trong các trường hợp sau, bất kể hạng mục bồi thường .
(1)Hành động cố ý của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, v.v. (2)Sơ suất nghiêm trọng của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, v.v.  (3)Chiến tranh, sử dụng vũ lực của một thế lực nước ngoài, cách mạng, giành chính quyền, nội chiến, nổi loạn vũ trang, gây rối, bạo động (4)Động đất, phun trào núi lửa hoặc sóng thần do động đất, phun trào núi lửa gây ra (không áp dụng bảo hiểm chi phí động đất và hỏa hoạn) (5)Tai nạn do trực tiếp từ nhiên vật liệu hạt nhân, v.v.(6)Phơi nhiễm phóng xạ, nhiễm xạ

(Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm tương ứng)

Điều kiện các gói Số tiền tương đương với phí bảo hiểm
(hàng tháng)
Số tiền bảo hiểm và hạn mức thanh toán
Đồ gia dụng*1*2 Bồi thường cá nhân Tiền đền bù cho nhà thuê*2 Chi phí sửa chữa nhà thuê
Dưới 40 m2 560 yên 1,5 triệu yên 100 triệu yên 20 triệu yên 3 triệu yên
Trên 40 m2 630 yên 2,5 triệu yên 100 triệu yên 20 triệu yên 3 triệu yên

※1 Tối đa 500.000 yên đối với hư hỏng, vết bẩn, v.v. ※2 10.000 yên trên diện tích chỉ đối với hư hỏng và. vết bẩn, v.v.

Giải thích các vấn đề quan trọng (cho người được bảo hiểm)

Vui lòng đảm bảo đọc hết trước khi ký hợp đồng và hiểu nội dung của sản phẩm trước khi đăng ký.

1 Cơ cấu sản phẩm
Chế độ bồi thường người cư trú (Bảo hiểm toàn diện cho cư dân nhà cho thuê) là bảo hiểm bồi thường thiệt hại và chi phí cho hàng gia dụng là đối tượng của bảo hiểm, do một loạt các tai nạn tình cờ ví dụ như là hỏa hoạn.Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ bồi thường thiệt hại trong trường hợp người được bảo hiểm hoặc người sống chung với người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại đối với chủ nhà cho thuê hoặc người khác do tai nạn bất ngờ.Hàng gia dụng không bao gồm ô tô, sinh vật sống, tiền, v.v. (bao gồm trong hành vi trộm cắp), không bao gồm dữ liệu, phần mền lập trình, v.v.
Chế độ bồi thường cho người thuê nhà dựa trên hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ được ký kết giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Zenkankyo Reiwa (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") và công ty quản lý cho thuê với tư cách là chủ hợp đồng bảo hiểm.Thẻ bảo hiểm của chế độ bồi thường dân cư trú không được cấp cho người được bảo hiểm.

2 Về người được bảo hiểm
Những người ở trong nhà cho thuê thuộc đối tượng của chế độ bồi thường dân cư trú sẽ là người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm tương ứng (người có quyền yêu cầu bảo hiểm) của hợp đồng bảo hiểm.

3 Thời hạn bồi thường
Bắt đầu vào thời điểm vào ở nhà cho thuê thuộc đối tượng của chế độ bồi thường dân cư trú và kết thục tại thời điểm trả và ra khỏi phòng.

4 Tóm tắt các điều kiện hỗ trợ tiếp nhận
Số tiền bảo hiểm cho mỗi người được bảo hiểm được xác định theo diện tích của căn hộ ở.Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết ( khoảng tiền nhận được từ bảo hiểm và chí phí đóng bảo hiểm tướng ứng)

5 Thanh toán phí bảo hiểm tương ứng
Chí phí bảo hiểm tương ứng của chế độ bồi thường dân cư trú thì khách hàng phải trả.

6 Hoàn lại tiền khi hủy bỏ, hoàn lại tiền đáo hạn, cổ tức cho chủ hợp đồng
Không có hoàn lại tiền khi hủy bỏ, hoàn lại tiền đáo hạn, cổ tức chủ hợp đồng

7 Trùng lặp bồi thường
Người được bảo hiểm hoặc gia đình của người được bảo hiểm, hoặc người sống cùng ký nội dung bồi thường đúng cùng môt loại(Bao gồm các hợp đồng đặc biệt được đặt trong các hợp đồng bảo hiểm khác ngoài bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm cho các công ty khác ) có điểm khác, thì sẽ có việc bồi thường trùng lặp.Nếu phạm vi bồi thường trùng nhau, sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được bảo hiểm bởi một trong hai hợp đồng bảo hiểm, nhưng yêu cầu bảo hiểm có thể không được thanh toán từ một trong hai hợp đồng bảo hiểm và phí bảo hiểm có thể bị lãng phí.Vui lòng kiểm tra sự khác biệt về nội dung bồi thường , số tiền bảo hiểm chi trả , quyết định xem bạn có cần bảo hiểm hay không trước khi tham gia bảo hiểm.

8 Xử lý trong trường hợp công ty bảo hiểm thiệt hại bị phá sản
Để bảo hộ cho chủ hợp đồng bảo hiểm, v.v. trong trường hợp một công ty bảo hiểm thiệt hại bị phá sản, sẽ có cơ quan bảo hộ các chủ hợp đồng bảo hiểm của Nhật Bản mà chúng tôi là thành viên tham gia.Bảo hiểm này được thuộc đối tượng bồi thường của "Cơ quan bảo hộ chủ hợp đồng bảo hiểm thiệt hại của Nhật Bản", và ngay cả khi công ty bảo hiểm thiệt hại bị phá sản, sẽ có tới 80% quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả.Tuy nhiên, số tiền bảo hiểm bồi thường sẽ là 100% đối với các tai nạn xảy ra trước khi phá sản và các tai nạn xảy ra trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm phá sản.

9 Nội dung bồi thường
Vui lòng tham khảo tài liệu này để biết chi tiết về phạm vi bảo hiểm, các trường hợp yêu cầu bồi thường sẽ được thanh toán và các trường hợp chính trong đó yêu cầu bồi thường không thể được thanh toán.

10 Những điều cần lưu ý tại thời điểm đăng ký (nghĩa vụ thông báo, v.v.)
・Người mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo. Nghĩa vụ thông báo là nghĩa vụ cho biết chính xác sự thật về các mục thông báo tại thời điểm tham gia.
・Các mục thông báo là các mục mà công ty bảo hiểm tiếp nhận, yêu cầu được thông báo những vấn đề quan trọng liên quan đến nguy hiểm thì được đánh dấu bằng dấu "◆" trong số các nội dung được mô tả trong mẫu đơn.Nếu bạn cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng mà không thông báo bất kỳ mục nào trong số này, hoặc nếu thông tin bạn cung cấp là không đúng sự thật thì hợp đồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ và quyền lợi bảo hiểm có thể không được chi trả.Hãy chắc chắn kiểm tra nội dung trên mẫu đơn.

11 Cắt hợp đồng ( Về rút đơn đăng ký vv..)
Chế độ này nằm ngoài đối tượng cắt hợp đồng

12 Các thủ tục và điểm chú ý trong trường hợp xảy ra sự cố
(1)Trong trường hợp xảy ra sự cố, vui lòng liên hệ ngay với "Trung tâm tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm" bên dưới.Nếu bạn không liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể trả tiền bảo hiểm sau khi trừ đi số khoảng tiền thiệt hại mà công ty bảo hiểm tiếp nhận.
(2)Trong trường hợp xảy ra sự cố như hỏa hoạn, cần phải xác nhận mức độ thiệt hại, vì vậy vui lòng không vứt bỏ các vật dụng bị cháy, trước khi công ty bảo hiểm điều tra.
(3)Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến trách nhiệm pháp lý, hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​​​của công ty bảo hiểm rồi sau đó thương lượng giải quyết.Nếu trách nhiệm bồi thường thiệt hại được chấp thuận cho nạn nhân mà không có sự chấp thuận của công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm có thể không thanh toán tiền bảo hiểm được chi trả.
(4)Khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm, vui lòng nộp các giấy tờ sau theo quy định của Công ty.
①Mẫu yêu cầu bồi thường ②Bảng ước tính thiệt hại ③Trong trường hợp thiệt hại do trộm cắp đồ gia dụng,thì phải có giấy chứng nhận của cơ quan công an có thẩm quyền hoặc tài liệu thay thế giấy chứng nhận này ④Tài liệu xác nhận sự tồn tại và nội dung của các hợp đồng bảo hiểm khác
(5)Xin lưu ý rằng quyền yêu cầu bảo hiểm có thời hiệu (3 năm).

13 Tổ chức giải quyết tranh chấp được chỉ định
Chúng tôi sẽ nỗ lực chân thành để giải quyết các khiếu nại và các vấn đề khác do khách hàng nêu ra.Nếu cần thiết, khách hàng có thể sử dụng cơ quan giải quyết tranh chấp được chỉ định "Trung tâm Sonpo ADR" ký hợp đồng với Công ty chúng tôi do Tổng Hiệp hội Bảo hiểm Nhật Bản điều hành.

14 Xử lý thông tin cá nhân
Dựa trên chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo xử lý đúng cách thông tin cá nhân của khách hàng và đồng thời cũng thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý an toàn.
1.Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ và bằng các biện pháp hợp pháp và chân chính.
2.Mục đích sử dụng thông tin khách hàng
Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sau nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quản lý ổn định và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
①Tiếp nhận và quản lý hợp đồng bảo hiểm ②Chi trả hợp lý tiền bảo hiểm ③Trong trường hợp sử dụng chung giữa các công ty thuộc tập đoàn, v.v.
3.Cung cấp thông tin về khách hàng cho bên ngoài
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong các trường hợp sau trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
① Khi cung cấp cho các nơi mà chúng tôi uỷ thác nghiệp vụ (bao gồm cả cơ quan bảo hiểm) trong phạm vi cần thiết để thực hiện nghiệp vụ của chúng tôi
Để biết chi tiết về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, sản phẩm và dịch vụ, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

Chú ý
●Tập sách này là tập hợp các tài liệu giải thích về các vấn đề quan trọng liên quan đến " Chế độ Bồi thường dân cư trú (Bảo hiểm Toàn diện cho Cư dân của Nhà cho thuê)."Vui lòng tham khảo trang web của công ty bảo hiểm tiếp nhận để biết các đặc ước và điều khoản bảo hiểm phổ thông, tiêu chuẩn.
●Theo "Chế độ bồi thường dân cư trú (Bảo hiểm toàn diện cho cư dân của nhà cho thuê)," nếu số tiền yêu cầu bảo hiểm thiệt hại được thanh toán tương đương với số tiền được bảo hiểm trong một sự cố, hợp đồng sẽ chấm dứt vào thời điểm thiệt hại xảy ra.Miễn là số tiền bồi thường thiệt hại không đạt đến số tiền bảo hiểm cho mỗi sự cố, Thẻ bảo hiểm sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi đáo hạn mà không bị giảm số tiền bảo hiểm, bất kể số tiền bồi thường thiệt hại được chi trả bao nhiêu lần.

Trong trường hợp xảy ra sự cố

Vui lòng liên hệ ngay với đại lý xử lý hợp đồng của bạn hoặc bên dưới đây.
0120-195-298
※ Giờ tiếp nhận: "24 giờ trong ngày, 365 ngày trong năm"
※ Hãy cẩn thận để không quay số sai.
※ Số điện thoại trên không dành cho các dịch vụ khẩn cấp 24 giờ.
※ Khi gọi điện, vui lòng cho chúng tôi biết "tên công ty quản lý cho thuê" và "hợp đồng tổng quát" cùng với địa chỉ, tên tài sản, số phòng và tên của bạn.

Tổ chức giải quyết tranh chấp được chỉ định

Nếu vấn đề không thể được giải quyết với công ty bảo hiểm tiếp nhận

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Hiệp hội Bảo hiểm Tổng hợp Nhật Bản sẽ tư vấn các câu hỏi chung về bảo hiểm thiệt hại .Ngoài ra, với tư cách là tổ chức giải quyết tranh chấp được chỉ định theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm, chúng tôi tiếp nhận các khiếu nại liên quan đến hoạt động của các công ty bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Tổng Hiệp hội Bảo hiểm Nhật Bản trung tâm Sompo ADR

Tổng đài hỗ trợ ( Toàn quốc, cuộc gọi có tính phí) 0570-022-808
Giờ hành chính [Các ngày trong tuần 9:15-17:00 (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và các ngày lễ cuối năm, Tết)]
※Có thể gọi từ điện thoại di động ※ Từ điện thoại IP, vui lòng gọi 03-4332-5241.
※ Hãy cẩn thận để không quay số sai.
※ Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Hiệp hội Bảo hiểm Tổng hợp Nhật Bản.
http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/

[Công ty tiếp nhận bảo hiểm]
Công ty TNHH Bảo hiểm thiệt hại Zenkankyo Reiwa
14F Tòa nhà Urbannet Otemachi, 2-2-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Nhật Bản
Trang chủhttps://www.zkreiwa-sonpo.co.jp/

[ Đại lý điều hành xử lý]
Công ty TNHH KACHIAL
Tòa nhà Trung tâm Shinjuku 38F, 1-25-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0638, Nhật Bản
TEL:03-6258-1330 FAX:03-5322-7201

[ cơ quan không thư ký]
Công ty TNHH Dịch vụ Zenkankyo
Tòa nhà tài chính đầu tiên Yaesu 19F, 1-3-7 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 103-0028, Nhật Bản
TEL 03-3272-7756 FAX 03-3272-7850

Gửi công ty TNHH Bảo hiểm thiệt hại Zenkankyo Reiwa

Đơn đăng ký tham gia chế độ bồi thường dân cư trú(Bảo hiểm toàn diện cho cư dân của nhà ở cho thuê)

Tôi đã nhận được một cuốn sách giải thích về các vấn đề quan trọng liên quan đến Chế độ bồi thường dân cư trú (dưới đây gọi là "hệ thống này") và đã xác nhận rằng những điểm sau đây là chính xác, vì vậy tôi đăng ký tham gia chế độ này.

 1.Chế độ này chi trả cho các thiệt hại đối với đồ dùng gia đình trong thời gian ở, bồi thường thiệt hại cho cuộc sống hàng ngày và bồi thường cho chủ nhà.
 2.Đối tượng bảo hiểm là đồ gia dụng và số tiền bảo hiểm đồ gia dụng phải phù hợp.
 3.Không có hợp đồng bảo hiểm nào khác bồi thường cho loại rủi ro tương tự đối với đồ gia dụng nằm trong khuôn viên tòa nhà mà bạn sắp chuyển đến.
 4.Nội dung bồi thường phù hợp với ý định của tôi (thiệt hại do động đất, v.v. sẽ không được bồi thường)
 5.Tiền bồi thường bắt đầu khi bạn chuyển đến ngôi nhà cho thuê thuộc đối tượng của chế độ này và kết thúc khi bạn rời khỏi ngôi nhà cho thuê.
 6.Khách hàng đã nhận được giải thích về tầm quan trọng của việc đọc các thông tin gây bất lợi cho khách hàng chẳng hàng như miễn trừ trách nhiệm ở quyển sổ giải thích mục quan trọng (Tóm tắt Hợp đồng và Thông tin gây chú ý), đồng thời rằng khách hàng đã xác nhận nội dung của hợp đồng.

Tôi sẽ xác nhận thông tin trên hệ thống này và các nội dung trên và tôi sẽ tham gia chế độ bồi thường cư dân.

*Nếu nội dung bồi thường của chế độ này không đáp ứng như ý muốn của bạn, thì vui lòng liên hệ với cơ quan xử lý được ghi trong sách giải thích về các vấn đề quan trọng.