Chính sách bảo mật

Công ty TNHH KACHIAL (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") thiết lập chính sách bảo mật (sau đây gọi là "chính sách này"). sau đây liên quan đến việc xử lý thông tin bao gồm thông tin cá nhân (sau đây gọi là "thông tin người dùng") về người dùng dịch vụ (sau đây gọi là "người dùng") do công ty chúng tôi cung cấp.

1. Thông tin cần thu thập và phương pháp thu thập

Thông tin người dùng được Công ty thu thập như sau, tùy thuộc vào phương thức thu thập.

(1) Thông tin thu được trực tiếp từ người dùng

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có được thông tin sau từ bạn

 • Thông tin hồ sơ như tên, ngày sinh, giới tính và nghề nghiệp
 • Thông tin liên hệ như địa chỉ e-mail, số điện thoại, địa chỉ, v.v.
 • Thông tin phương thức thanh toán như thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán điện tử
 • Thông tin hình ảnh tĩnh bao gồm ảnh chân dung của người dùng
 • Thông tin được nhập hoặc truyền bởi người dùng thông qua các biểu mẫu nhập liệu hoặc các phương pháp khác do Công ty xác định

(2) Thu thập thông tin kỹ thuật

Khi người dùng truy cập Dịch vụ, chúng tôi sẽ nhận được thông tin kỹ thuật sau

 • Loại thiết bị
 • Định danh thiết bị cuối
 • Loại trình duyệt
 • Referrer
 • Địa chỉ IP
 • Cookie
 • Số nhận dạng quảng cáo khác

(3) Thông tin có được dựa trên sự đồng ý của người dùng cá nhân

Chúng tôi có được thông tin sau khi chúng tôi có được sự đồng ý của người dùng cá nhân

 • Thông tin vị trí
 • Danh bạ điện thoại

(4) Thông tin có được thông qua liên kết với các dịch vụ bên ngoài

 • Nếu người dùng cho phép liên kết với một dịch vụ bên ngoài khi sử dụng Dịch vụ, Công ty sẽ thu thập thông tin sau từ dịch vụ bên ngoài nói trên.
  • ID được người dùng sử dụng với dịch vụ bên ngoài
  • Thông tin khác mà người dùng đã cho phép tiết lộ cho dịch vụ được liên kết theo cài đặt quyền riêng tư của dịch vụ bên ngoài
 • Các mô-đun thu thập thông tin sau đây được tích hợp trong Dịch vụ.Cùng với điều này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin người dùng cho các nhà cung cấp mô-đun thu thập thông tin (bao gồm cả những nhà cung cấp bên ngoài Nhật Bản) như sau.
 • Tên mô-đun thu thập thông tin
 • Nhà cung cấp module thu thập thông tin
 • Các mục thông tin người dùng cần cung cấp
 • Phương tiện và phương pháp cung cấp
 • Mục đích sử dụng của các nhà cung cấp trên
 • Thông tin có được cung cấp cho bên thứ ba bởi nhà cung cấp trên hay không
 • URL của chính sách bảo mật của nhà cung cấp trên

2. Mục đích sử dụng

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng có được cho các mục đích sau

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ
 • Thanh toán phí sử dụng
 • Nhận dạng và xác thực người dùng
 • Đo lường lưu lượng và hành vi của người dùng
 • Cung cấp quảng cáo và xác nhận kết quả
 • Thực hiện các thông báo quan trọng như thay đổi các điều khoản của dịch vụ này
 • Hướng dẫn và trả lời các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này
 • Các mục đích khác được chỉ định trong các dịch vụ do Công ty cung cấp

3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của thông tin người dùng cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của người dùng. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, điều này không áp dụng và thông tin người dùng có thể được cung cấp cho bên thứ ba.

 • Khi cung cấp thông tin người dùng cho công ty điều hành dịch vụ bên ngoài có liên quan để hợp tác với các dịch vụ bên ngoài hoặc xác thực bằng các dịch vụ bên ngoài
 • Khi chúng tôi cần hợp tác với cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc cá nhân hoặc tổ chức được cơ quan quốc gia hoặc chính quyền địa phương ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và việc nhận được sự đồng ý của người dùng có khả năng gây trở ngại cho thực hiện các công việc như vậy.
 • Các trường hợp khác được pháp luật cho phép

4. Bên thứ ba được cung cấp

 1. Chủ doanh nghiệp, đại lý chung, công ty trung gian và các công ty liên quan đến kinh doanh trong việc mua bán bất động sản
 2. Đối tác hợp đồng và đối tác hợp đồng tiềm năng trong môi giới bán và cho thuê bất động sản, đại lý bất động sản khác, nhà quảng cáo Internet và hiệp hội kinh doanh bất động sản, và hệ thống phân phối được chỉ định (đăng ký bất động sản, thông báo hợp đồng và bán hàng sử dụng dữ liệu của hệ thống, thực hiện giá đánh giá, v.v.)
  • Các doanh nghiệp hỗ trợ của các giao dịch bất động sản, các tổ chức tài chính liên quan đến các khoản vay, v.v., người kiểm tra tư pháp và người khảo sát nhà đất liên quan đến đăng ký, v.v. Công ty quản lý bất động sản liên quan đến quản lý bất động sản, v.v.
  • Cơ quan nghiên cứu bất động sản, cơ quan thông tin tín dụng, v.v.
  • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử/nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử
  • Công ty quản lý nhà cho thuê cung cấp bất động sản cho thuê
  • Tập đoàn KACHIAL, Inc.
  • Công ty bảo hiểm phi thiệt hại
  • Công ty bảo lãnh trách nhiệm thuê nhà
  • Công ty phát triển hệ thống

5. Các biện pháp kiểm soát an ninh

Để ngăn chặn và khắc phục các truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, chúng tôi thiết lập các quy định nội bộ và cố gắng thực hiện các biện pháp an toàn.Để đạt được các mục tiêu trên chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp sau

 • Thiết lập chính sách cơ bản để xử lý phù hợp thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân theo luật, quy định và hướng dẫn
 • Thiết lập các quy định khác nhau quy định trách nhiệm và vai trò của người phụ trách từng hành động sau: mua lại, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, xóa, tiêu huỷ, v.v.
 • Các biện pháp kiểm soát an ninh của tổ chức, bao gồm quy định người chịu trách nhiệm, làm rõ nhân viên xử lý dữ liệu cá nhân và phạm vi dữ liệu cá nhân được xử lý, thiết lập hệ thống báo cáo cho người chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự việc hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc quy định được phát hiện và kiểm tra định kỳ tình trạng xử lý
 • Các biện pháp kiểm soát an ninh nhân sự, chẳng hạn như nêu rõ các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân trong các quy định về việc làm và tiến hành đào tạo định kỳ về các vấn đề cần lưu ý liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân
 • Các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý, chẳng hạn như kiểm soát truy cập của nhân viên, hạn chế đối với thiết bị được mang vào công ty, hạn chế và kiểm soát thiết bị, phương tiện điện tử và tài liệu xử lý dữ liệu cá nhân để ngăn chặn hành vi trộm cắp hoặc mất dữ liệu đó
 • Các biện pháp kiểm soát an toàn kỹ thuật, chẳng hạn như giới thiệu các hệ thống bảo vệ hệ thống thông tin xử lý dữ liệu cá nhân khỏi sự truy cập trái phép từ bên ngoài hoặc phần mềm trái phép.

6. Tiết lộ thông tin cá nhân

Khi người dùng yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân theo quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cho người dùng ngay sau khi xác nhận rằng yêu cầu đó là do chính người dùng đưa ra.Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải tiết lộ thông tin theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các luật hoặc quy định khác.Xin lưu ý rằng một khoản phí (3.000 yên mỗi trường hợp) sẽ được tính cho việc tiết lộ thông tin cá nhân.

7. Chỉnh sửa và Đình chỉ Sử dụng Thông tin Cá nhân

 1. Khi người dùng yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa (sau đây gọi là "chỉnh sửa, v.v.") thông tin cá nhân của họ vì nội dung thông tin không đúng sự thật, chúng tôi sẽ điều tra yêu cầu đó ngay lập tức sau khi xác nhận rằng yêu cầu đó được thực hiện bởi chính người dùng và dựa trên kết quả, chúng tôi sẽ sửa nội dung thông tin cá nhân và thông báo cho người dùng về ảnh hưởng của nó.
 2. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ người dùng ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân (sau đây gọi là "ngừng sử dụng, v.v.") vì bất kỳ lý do nào sau đây, chúng tôi sẽ điều tra yêu cầu ngay lập tức sau khi xác nhận rằng yêu cầu được thực hiện bởi bản thân người dùng và dựa trên kết quả, chúng tôi sẽ tiến hành ngừng sử dụng thông tin cá nhân và thông báo cho người dùng về việc đó.
  1. (i) Lý do thông tin cá nhân được xử lý ngoài phạm vi mục đích sử dụng đã thông báo trước
  2. (ii) Lý do thông tin cá nhân có được do lừa đảo hoặc các phương pháp khác tương tự
 3. Nếu Công ty không bắt buộc phải sửa hoặc đình chỉ việc sử dụng thông tin cá nhân theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các luật và quy định khác, các quy định tại Khoản 1 và 2 của Điều khoản này sẽ không được áp dụng.

8. Thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào khác liên quan đến việc xử lý thông tin người dùng liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với tới địa chỉ sau.

Quầy giải đáp thắc mắc:info@mooovin.jp

9. Sửa đổi

Chúng tôi sẽ thay đổi chính sách này khi cần thiết. Tuy nhiên, trong trường hợp chính sách này được sửa đổi theo cách cần có sự đồng ý của người dùng theo luật và quy định, thì chính sách này sau khi sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng đã đồng ý với việc sửa đổi theo cách thức do chúng tôi quy định.Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng hoặc công khai ngày có hiệu lực và nội dung của Chính sách sửa đổi bằng cách hiển thị Chính sách sửa đổi trên trang web của chúng tôi hoặc bằng bất kỳ phương tiện thích hợp nào khác.

 • Đăng trên trang web của chúng tôi
 • Thông báo cho người dùng
 • Các phương pháp thích hợp khácNgày ban hành:Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Ngày sửa đổi:

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân

Thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa nội dung, tạm dừng sử dụng, xóa và tạm dừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân do Công ty chúng tôi nắm giữ để tiết lộ (sau đây gọi là "yêu cầu tiết lộ, v.v. .”), chúng tôi sẽ phản hồi theo quy trình sau đây theo mẫu yêu cầu do công ty chúng tôi quy định.

(1) Địa chỉ liên hệ về "Yêu cầu Tiết lộ, v.v."

Vui lòng gửi "Yêu cầu Tiết lộ, v.v." đến địa chỉ sau bằng đường bưu điện, kèm theo mẫu yêu cầu theo quy định, các tài liệu cần thiết và phí xử lý.

(2) Các tài liệu cần nộp cho "Yêu cầu Tiết lộ, v.v.

Để thực hiện "Yêu cầu Tiết lộ, v.v.", vui lòng điền vào tất cả các mục được quy định trên biểu mẫu yêu cầu được mô tả trong a., và gửi qua thư cùng với b. Vui lòng tải xuống tệp PDF của biểu mẫu yêu cầu, in ra và điền vào.

a. Mẫu yêu cầu theo quy định của chúng tôi

 1. ① Trường hợp thông báo mục đích sử dụng
  Yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân phải tiết lộ
 2. ② Trường hợp tiết lộ
  Mẫu yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân
 3. ③ Trường hợp sửa chữa, bổ sung, xóa bỏ, tạm dừng sử dụng, tạm dừng cung cấp cho bên thứ ba
  Mẫu yêu cầu Chỉnh sửa hoặc đình chỉ sử dụng, v.v. thông tin cá nhân phải tiết lộ

b. Để xác minh thông tin tùy thân, vui lòng gửi kèm bản sao của một trong những giấy tờ tùy thân sau.

 1. (1) Bằng lái xe
 2. (2) Hộ chiếu
 3. (3) My number (Thẻ đăng ký thường trú cơ bản)
 4. (4) Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài
 5. (5) Thẻ bảo hiểm y tế
 6. (6) Các tài liệu chính thức khác có thể xác minh danh tính của người nộp đơn

* Ngoài ra, thông tin về nơi cư trú phải tùy thuộc vào tỉnh và thông tin sau đó nên được bôi đen, v.v.

(3) Lệ phí cho "Yêu cầu Tiết lộ, v.v." và phương thức thanh toán

Chỉ trong trường hợp thông báo về mục đích sử dụng hoặc yêu cầu tiết lộ, chúng tôi sẽ tính số tiền sau (bao gồm cả phí trả lời từ công ty chúng tôi) cho mỗi yêu cầu.Vui lòng gửi kèm theo số tiền sau đây khi gửi tài liệu yêu cầu qua đường bưu điện.Số tiền lệ phí: 3000 yên

(4) Phương thức phản hồi đối với "Yêu cầu Tiết lộ, v.v."

Về nguyên tắc, câu trả lời sẽ được gửi bằng văn bản (bằng phong bì dán kín) đến địa chỉ ghi trong phiếu yêu cầu.

 • Thông tin cá nhân thu được khi phản hồi "Yêu cầu tiết lộ, v.v." sẽ chỉ được xử lý trong phạm vi cần thiết để đáp ứng yêu cầu tiết lộ, v.v.
 • Trong các trường hợp sau, chúng tôi có thể không phản hồi được "Yêu cầu tiết lộ, v.v.". Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc đó và lý do của nó. Xin lưu ý rằng dù không tiết lộ thì bạn cũng sẽ bị mất một khoản phí.
  1. (1) Khi không thể xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc người đại diện
  2. (2) Khi hồ sơ đăng ký theo quy định không đầy đủ
  3. (3) Khi đối tượng yêu cầu tiết lộ, v.v. không thuộc nhóm “thông tin cá nhân cần tiết lộ” (*)
  4. (4) Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, bất động sản hoặc các quyền và lợi ích khác của khách hàng hoặc bên thứ ba
  5. (5) Khi có nguy cơ gây cản trở đáng kể cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi
  6. (6) Khi nó vi phạm pháp luật

※Thông tin cá nhân có thể tiết lộ là các thông tin cá nhân cấu thành một tập thông tin có hệ thống và chúng tôi có quyền đáp ứng tất cả các yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa nội dung, đình chỉ sử dụng, loại bỏ và đình chỉ cung cấp cho các bên thứ ba theo yêu cầu của người sở hữu thông tin đó.Tuy nhiên, nếu thông tin đó tương ứng bất kỳ điều nào sau đây từ a) đến d), thì thông tin đó không thuộc danh mục thông tin cá nhân có thể tiết lộ.

 1. Thông tin có thể gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể hoặc bất động sản của người có liên quan hoặc bên thứ ba nếu sự tồn tại hoặc không tồn tại của nó bị tiết lộ.
 2. Thông tin có thể khuyến khích hoặc gây ra các hành vi bất hợp pháp hoặc không công bằng do sự tồn tại hoặc không tồn tại của thông tin cá nhân đang có liên quan.
 3. Thông tin có nguy cơ làm suy yếu an ninh quốc gia, mối quan hệ tin cậy với các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác có thể bị tổn hại hoặc đàm phán với các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác có thể gặp bất lợi, do sự tồn tại hoặc không tồn tại của thông tin cá nhân có liên quan.
 4. Các trường hợp trong đó việc ngăn chặn, trấn áp hoặc điều tra tội phạm hoặc duy trì trật tự và an toàn công cộng khác có khả năng bị cản trở bởi sự tồn tại hoặc không tồn tại của thông tin cá nhân liên quan.Ngày ban hành:Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Ngày sửa đổi: