Mooovin

Từ tìm phòng đến ký hợp đồng và trả tiền thuê hàng tháng.
Tìm kiếm các căn hộ ở Nhật Bản từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Ký hđnbđnsn
khđanở nưngoài
Thhihoàn
toàbnonline
Hỗ trđngôn
ngữ 2galsuppoi

Yêu cầu một tài sản

Nếu chúng tôi không có bất động sản mà bạn đang tìm kiếm,
vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu đơn.

Mẫu yêu cầu tài sản

Tìm kiếm tài sản

Tìm kiếm tài sản

Thông báo quan trọng
{{top_information.title_vn}}

Khu vực đề xuất

Mang tính toàn cầu Tìm nhà từ các khu vực được đề xuất của chúng tôi trên khắp Nhật Bản.

Mooovin là gì?

Tìm một căn phòng ở Nhật Bản từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Từ tìm nhà đến ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng Bạn có thể tìm nhà, ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê hàng tháng, tất cả đều trực tuyến.

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ này

Thanh toán bằng thể tín dụng

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Không cần tới văn phòng, online hoàn toàn

Không cần người bảo lãnh

Số lượng bất động sản phong phú

Quy trình sử dụng

01
Tìm kiếm bất động sản
02
Xác nhận điều kiện
03
Đăng ký
04
Xét duyệt
05
Thủ tục hợp đồng
06
Thanh toán online
07
Nhận chìa khóa
Tìm hiểu thêm về Mooovin