Yêu cầu một tài sản

Nếu bạn không thể tìm thấy bất động sản bạn đang tìm kiếm ở khu vực mong muốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.
Đồng thời với yêu cầu của bạn, bạn sẽ hoàn tất đăng ký thành viên của mình trên trang web này.

1.Tìm kiếm từ điểm mong muốn

Vui lòng nhập "1. Tìm kiếm từ điểm mong muốn "2. Tìm kiếm theo tỉnh/thành phố/phường/thị trấn/thôn"
địa chỉ điểm đến
(Nơi làm việc/trường học, v.v.)
{{target_address_error}}
bằng chân
{{on_foot_error}}
xe lửa
{{train_error}}
xe đạp
{{bicycle_error}}

2.Tìm kiếm theo tỉnh/thành phố/phường/thị trấn/thôn

Vui lòng nhập "1. Tìm kiếm từ điểm mong muốn "2. Tìm kiếm theo tỉnh/thành phố/phường/thị trấn/thôn"
Tiểu bang / Thành phố
Chọn tỉnh
{{pref_error}}
{{city_error}}
{{pref_city_error}}

3.Điều kiện mong muốn

※Mục điền bắt buộc
Ngày nhập nhà mong muốn
{{movein_day_error}}
Giá thuê
Không có giới hạn trên
{{rent_from_error}}
 〜 
Không có giới hạn dưới
{{rent_to_error}}
Số lượng người dùng
{{use_amount_error}}
Số phòng mong muốn
{{room_amount_error}}
Ghi chú

4.Đăng ký thành viên

※Mục điền bắt buộc
Họ và tên
{{name_error}}
Giới tính
Phân công
Ngày sinh
{{birthday_y}}Năm
{{birthday_m}}tháng
{{birthday_d}}ngày
Quốc tịch
Địa chỉ email
{{mail_address_error}}
Ngôn ngữ (để gửi thông báo)
日本語
Mật khẩuTối thiểu 8 ký tự
{{password_error}}
Mật khẩu (để xác nhận)
{{password_confirm_error}}
Số điện thoại
{{tel_error}}