Những thuật ngữ về tìm kiếm bật động sản

Danh mục

Xây dựng kiểu ALC

"Nó là một cấu trúc tòa nhà sử dụng các tấm ALC. ALC là bê tông xốp nhẹ được làm xốp bằng chất tạo bọt. Sản phẩm dạng tấm được gọi là tấm ALC hay bảng ALC. Nó nhẹ, dễ thi công và gia công, có khả năng cách nhiệt và chống cháy cao. "